Ekonomiska rutiner/Kontoplan - Wikimedia

7014

Resultatrapport - Företagarna

Summa Övriga externa kostnader. -290 174,96. 6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla. 6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla.

  1. Bank konto 2490
  2. Carl dahlen rederiet

6990 Övriga externa kostnader 6071 Representation, avdragsgill. 6072 Representation, ej avdragsgill. 6110 Kontorsmateriel 6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla. 6991 Övriga externa  6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla. Medlemsavgifter är oftast inte en skattepliktig intäkt för t.ex.

Bottnafjordens Inköpsförening ekonomisk förening 180101

-6 428,00 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. 6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla. -300,00. -800,00.

Föreningsavgifter ej avdragsgilla

bilaga_2.pdf

Föreningsavgifter ej avdragsgilla

0,0. 6992 Övriga externa kostnader, ej avdr.gilla. -904,50. -915,00. 6982.

Föreningsavgifter ej avdragsgilla

SRU-kod 7513. Se rad 3.7 ”Övriga externa kostnader”, (Alla övriga rörelsekostnader, t.ex. kontorshyra, konsultarvoden, telefon, porto, reklam och 6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla 6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla. 6990 Övriga externa kostnader 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. 7620 Sjuk- och hälsovård 7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill 7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill 7623 Sjukvårdsförsäkring, ej Övriga lokalkostnader, ej avdragsgilla Föreningsavgifter - ej avdragsgilla: 6990: Övriga externa kostnader: 6991: Övriga externa kostnader - avdragsgilla: 6992: Övriga externa kostnader - ej avdragsgilla: 6993: Lämnade bidrag och gåvor: 6996: Betald utländsk inkomstskatt: 2017-04-25 Parkeringsböter är egentligen inte avdragsgilla kostnader, men om en arbetsgivare betalar p-böter vid tjänstekörning är utgiften avdragsgill som lön. Företaget ska då redovisa socialavgifter på bötesbeloppet. Den anställde som fått parkeringsboten ska förmånsbeskattas för bötesbeloppet.
Taxi nyköping

Föreningsavgifter ej avdragsgilla

Ej avdragsgilla kostnader. Ej avdragsgilla kostnader är sådana kostnader som inte får medräknas i det skattemässiga resultatet i samband med att man gör inkomstdeklarationen. Dessa kostnader måste dock redovisas på annat sätt, då i form av att de räknas med i det redovisade resultatet som finns i inkomstdeklarationen. Just de ej avdragsgilla Föreningsavgifter – skillnaden mellan medlems- och serviceavgifter Föreningsavgifter kan delas in i två delar: medlemsavgifter respektive serviceavgifter.

Det finns dock kostnader som inte är avdragsgilla trots att de tillhör verksamheten.
Flyg stockholm kalmar tidtabell

kriskommunikation tips
tips när man söker praktik
fonus.se minnessida oskarshamn
ylva farberger
vad är tillbudsrapportering

Kontoplan BAS 2019

[Ej. K2]. 1269 Ackumulerade avskrivningar på leasade tillgångar 6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla. 6990 Övriga externa  3064 Övergångsersättningar, ej balanserade spelarförv.


Scandic medlem
preflight airport parking

Kontoplan BAS 2015 - Biz4You

Det kan vara föreningsavgifter, viss representation, gåvor, böter, skattetillägg eller restavgifter. Den totala summan som visas i … Att förseningsavgifter från Skatteverket inte är avdragsgilla det vet jag men hur ligger det till med förseningsavgifter från kreditinstitut, banker och leverantörer?