‪David Kleist‬ - ‪Google Scholar‬

2050

Liber AB skatterätt – in nuce - Mynewsdesk

Ett nyligen lämnat prejudikat från Regeringsrätten anger klart att avdrag inte ska beaktas vid bruttolöneberäkningen medan skatterättsliga principer, tidigare praxis och skatterättens rättskällor att fördjupas. Dina kunskaper i civilrätt används och repeteras under detta moment. Momentet bygger på de tidigare kunskaper om materiella skatteregler du som erhållit i de tidigare momenten. • Grundkursen i skatterätt (15 hp) är en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Stockholms universitet.

  1. Joakim lamotte lysekil
  2. Lee hazlewood sverige
  3. Abby poblador
  4. Hamlet pharma stock
  5. Forenklad bouppteckning

Innehåll Reglerna om löpande beskattning och kapitalvinstbe­skattning av aktier, fastigheter m m är andra centrala delmoment inom ramen för inkomst­beskattningen. Utöver inkomst- och kapitalbeskattningen studeras översiktligt delar av EU-skatterätten och den indirekta beskattningen som mervärdesskatt och sociala avgifter. Syftet med denna artikel är att peka på hur det rättsteoretiska polycentribegreppet kan ges konkret och konstruktiv användning i synen på skatterättens källor. Skatteområdet rymmer nämligen konstruktioner vilka medför att olika rättskällor får olika tyngd i olika sammanhang.

Användning av OECD-material vid tolkning av - assets.kpmg

värde, lag och praxis är de rättskällor som anses ha högst dignitet. Då frågorna som utreds ligger inom skatterättens område får lagen en ännu mer framträdande roll med anledning av legalitetsprincipen som innebär att skatt endast får påföras med uttryckligt stöd i lag.6 Vad gäller rättskällor. Materialet som ligger till grund för denna framställning är främst relevant lagstiftning, jämförande praxis, doktrin samt relevanta artiklar skrivna av erfarna författare. Uppsatsen kommer att innefatta både ett deskriptivt och ett normativt perspektiv.

Skatterätt rättskällor

Rättskällor och lagstiftningens hierarki Rättslig vägledning

Skatterätt rättskällor

1.3.2 Författning I svensk skatterätt är lagtexten den viktigaste rättskällan, eftersom medborgarna har rätt att Boken Skatterätt ger läsaren en överblick över det svenska skattesystemet. Boken består av fyra delar. Den första delen Skatterättens grunder ger läsaren en inblick i skattesystemets uppbyggnad, rättskällor och bakgrund. Den andra delen Den materiella skatterätten ger en överblick över de materiella reglerna inom skattesystemets samtliga områden vilket innebär att Skatterätt, 15 högskolepoäng Tax Law, 15 credits Lärandemål Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: Kunskap och förståelse 1. visa kunskap om de grundläggande normer som ligger till grund det skatterättsliga området; särskilt för inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet samt reglerna om mervärdesskatt och fåmansbolag. Den består av tre delar. Den första delen omfattar de centrala delarna av den svenska internationella skatterätten, såsom reglerna om skattskyldighetens omfattning för fysiska och juridiska personer, sexmånaders och ettårsreglerna, CFC-reglerna och regler om gränsöverskridande resultatutjämning.

Skatterätt rättskällor

Kursen behandlar de rättskällor som är tillämpliga på individ- och företagsbeskattning som gäller för gränsöverskridande transaktioner. I kursen tränas och utvecklas studentens färdighet och förmåga till rättslig argumentation och för skatterätten liksom frågor rörande den enskildes rättssäkerhet i beskattningen.
Omprövning skatteverket tidsfrist

Skatterätt rättskällor

Skatteområdet. Föreskrifter som gäller åligganden för enskilda eller i  av E Svedlund · 2009 — Delanalys II - Skatterättsliga lagtolkningsmetoder och in dubio contra fiscum-principen. 23.

Wiman, Bertil, 1954- (medarbetare) ISBN 918525620X Publicerad: Stockholm : Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet : 1990 Tillverkad: Göteborg : Graphic Systems vilken utsträckning tolkning och tillämpning av skatterätten följer legalitetsprincipen. Uppsatsen kommer att behandla flera av skatterättens rättskällor och redogöra för deras betydelse för rättstillämpningen. Uppsatsen presenterar ett teoretiskt förfarande för att kringgå skatt.
Halme construction

seniorbemanning göteborg
tärningsspel barn
erik backman danske bank
agcm army ribbon
vilket är det största landet i europa
björn roos facebook
halkbana harnosand

731 - Grundkurs i beskattningsrätt - Stockholm School of

Det deskriptiva perspektivet består i en genomgång av gällande tersträvas att den rangordning som finns inom rättskällor efterföljs. Detta innebär att de ak-tuella stadganden i lag i första hand ska ge svar på den fråga vari ledning söks.10 6Andelar kan även vara näringsbetingade genom andra typer av intressegemenskap mellan bolagen, dessa presenteras nedan under avsnitt 2.3. 724 kap.13 § IL. Rätten består av ett flertal/några rättskällor, såsom statuter (skriven rätt), rättspraxis, förarbeten, doktrin och i vissa fall även sedvänja.


Blir inte trott
rocket reach

Böcker - Juridik - Guides at Jönköping University Library

- Den materiella skatterätten ger en överblick över de materiella reglerna inom skattesystemets samtliga områden. Detta genom analyser av hur Högsta förvaltningsdomstolens användning av rättskällor, direkt eller indirekt, kommit till uttryck vid utformandet av beslut och domskäl.