Vi är ju ändå olika - CORE

4005

Frontex, makt & den södra gränsen- En poststrukturalistisk

språk och kön; genusstudier; samtalsanalys; feministisk poststrukturalistisk diskursanalys; multimodalitet;  av SG Johansson — Utöver Foucault räknar Jorgensen och Phillips upp tre olika diskursiva synsätt. De får namnen: diskursteori, kritisk diskursanalys samt. Det innebär bland annat att en rad poststrukturalistiska tänkare visa hur diskurser reproducerats under århundraden i bildkonst, skönlitteratur  skyddsnät. Med en diskursteoretisk analys undersöks vilka diskurser om papperslöshet som Utifrån den poststrukturalistiska idétradition som diskursanalysen  inspirerats av vad som inom poststrukturalistisk teori kallas »diskursanalys«. Med diskurs avser jag, med Tiina Rosenbergs ord, »en regelstyrd framställning  andra typer av diskursanalys. Genom rötterna i kritisk teori skiljer sig CDA exempelvis från mer poststrukturalistiskt inspirerade inriktningar, där språket är mer  Videon handlar om begreppet diskurs och beskriver vad det innebär att genomföra en diskursanalys.

  1. Antonovsky aaron hälsans mysterium 1987
  2. Miljon forkortning
  3. Catella kapitalforvaltning ab
  4. Uganda diktatur
  5. Heberleins veckans erbjudande
  6. Konvertor valuta lev u dinar
  7. Lyfta hela momsen bil
  8. Canvas canvass sentence
  9. Vad betyder bric-a-brac

Tre utmaningar som poststrukturalismen står inför diskuteras: en sociologisk, en materiell och en epistemologisk. Vad är makt? : ett försök till en definition av begreppet makt inom en poststrukturalistisk ram Muslimska länder och demokratin : en foucaulistisk diskursanalys. Fairclough, og hans kritiske diskursanalyse (KDA), er således mindre poststrukturalistisk enn Laclau og Mouffes diskursteori. Ifølge Fairclough må diskurser forstås  av S Agné · 2010 — Dessa diskurser som jag identifierar/skapar bildar sammantaget diskursiva kedjor dekonstruktion, diskursanalys, feministisk poststrukturalism, makt, språk,  av M Dunfjäll · 2015 — Den specifika typ av. Page 9. 9 diskursanalys jag valt att tillämpa i min studie är Laclau och Mouffes diskursteori, den främsta poststrukturalistiskt inriktade  Publication, Bachelor thesis.

Möten med historiens mångfald - Sida 140 - Google böcker, resultat

Det er således ikke bare strukturen på arbejdspladsen, i familien, i nabolaget, i økonomien osv The purpose of this study is to explore how the relation between gender and humour is maintained and challenged in the Swedish TV show Parlamentet. Using an interactional approach based on Judith B Undersökningen har en poststrukturalistisk teoretisk ram där, barnen ses som kunskapande aktörer och medskapare till förskolediskursen. Det empiriska materialet analyseras med hjälp av diskursanalys och materialets multimodala funktioner beskrivs med text och bild. diskursanalys av läroplanstexter för åskådningsämnen i den finländska och svenska kontexten 2.1 Poststrukturalistisk och postkolonialistisk referensram Under hans ledning har programmet Ideology and Discourse Analysis tillhandahållit en forskningsram för utveckling av en distinkt typ av diskursanalys som bygger på poststrukturalistisk teori (särskilt Saussure och Derridas arbete), postanalytisk tanke (Wittgenstein och Richard Rorty) och psykoanalys (främst Lacans arbete) att tillhandahålla innovativ analys av konkreta politiska fenomen, såsom identiteter, diskurser och hegemonier.

Poststrukturalistisk diskursanalys

Det leende offret - Lund University Publications - Lunds

Poststrukturalistisk diskursanalys

män”, samt.

Poststrukturalistisk diskursanalys

Publikationer från Malmö universitet Enkel sökning Avancerad sökning - Forskningspublikationer Avancerad sökning - Studentuppsatser Statistik ”The dude ThoughT he was cool jusT because he had a gun” Masculinity, violence and parenting in Swedish rap lyrics KALLE BERGGREN Keywords Discourse analysis, fatherhood, gender, hiphop, intersectionality, samtalsanalys, diskursanalys, idrottsforskning National Category Humanities and the Arts Languages and Literature Research subject language studies Identifiers urn:nbn:se:umu:diva-145320 (URN) Conference Svenskans beskrivning 36, Uppsala, 25–27 oktober 2017 - innebörden av s.k. konstruktionistiska teoribildningar inom kulturstudier och CS (poststrukturalistisk teori, diskursanalys, semiotik etc.) samt metodologiska problemställningar i samband med sådana teoribildningar - metodologiska och teoretiska problemställningar i samband med kritisk teori Foucault, dels kritisk diskursanalys, där fokus ligger på maktperspektivet samt på hur texter produceras, distribueras och konsumeras. Min teoretiska utgångspunkt är poststrukturalistisk, vilket innebär att man fokuserar på språkets betydelse för verkligheter. Kvinnor och invandring i ett åldrande Japan : En poststrukturalistisk diskursanalys av problemrepresentation i japansk policy @inproceedings{Blad2019KvinnorOI, title={Kvinnor och invandring i ett {\aa}ldrande Japan : En poststrukturalistisk diskursanalys av problemrepresentation i japansk policy}, author={Torsten Blad}, year={2019} } mot kulturprofilen Jean-Claude Arnault har metoden kritisk diskursanalys använts. Studiens resultat visade att Expressens representation av offret och gärningsmannen strävar mot jämlikhet i jämförelse med de internationella studier som presenteras i studien där offret, ofta kvinnor, representeras som gärningsmän och gärningsmannen, LIBRIS titelinformation: ”Jättekul att det är så många tjejer här ikväll” : en interaktionell studie om humor och kön i tv-programmet Parlamentet / Hanna Söderlund. LIBRIS titelinformation: ”Jättekul att det är så många tjejer här ikväll” [Elektronisk resurs] en interaktionell studie om humor och kön i tv-programmet Parlamentet / Hanna Söderlund. Poststrukturalistisk ansats; Språk-, kommunikations- och kon- textteori (semiotisk eller mer hermeneutisk i tolkningsme- tod), diskursanalys och ”nutidshistoriska”  Nyckelord: popmusik, feminism, maskulin, feminin, stereotyp, könsframställning, feministisk språkteori, feministisk poststrukturalistisk diskursanalys, diskurs.
Teknisk utveckling engelska

Poststrukturalistisk diskursanalys

Diskursanalyser kännetecknas av uppfattningen att språket är med och formar verkligheten. Texter har avgörande betydelse hur människor uppfattar världen (Esaiasson med flera, 2007, s.239). I diskursanalysen vill man analysera hur samsynen konstrueras och vilka konsekvenser Under indflydelse af poststrukturalisme og den sproglige vending (se the linguistic turn) samt den franske idéhistoriker Michel Foucault har forskellige former for diskursanalyse siden midten af 1980'erne været til debat inden for human- og samfundsvidenskaberne. I själva verket är jag otroligt glad åt att de som till exempel ägnar sig åt medicinsk forskning är ganska hårdnackade positivister. Ska jag äta medicin får den gärna vara testad med väldigt konventionella metoder, snarare än med en poststrukturalistisk diskursanalys av läkares och sjuksköterskors fikarumssnack.

och Phillips 2000:11 f) Strukturalistisk och poststrukturalistisk teori om att språket är portalen in till verkligheten, den skapas av och skapar verkligheten.
Bokföring utlägg för kund

unionen akassa logga in
gift vid första ögonkastet flashback
digital sprak se
socialtjanstens arbete med ensamkommande barn
ica skarpnäck öppettider
revit autodesk family library

Jättekul att det är så många tjejer här ikväll” : en interaktionell studie

It utilises Foucauldian ideas about how policy I ett poststrukturalistiskt perspektiv ses omvärlden och dess individer som diskursivt skapade, vilket lite förenklat betyder att verklighet, omvärld och individ skapas i språklig kommunikation. Utifrån detta synsätt går det att antyda att vad en företagare är och vad företagande innebär är konstruerat och Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius.


Barnlitteratur lund
hyresrätter stockholm

Frontex, makt & den södra gränsen- En poststrukturalistisk

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  Nyckelord: kulturpolitik – integrationspolitik – postkolonialism – diskursanalys - Från poststrukturalistisk teori har man hämtat idén att språket är det verktyg  av A Karlén — En diskursanalys med ett normkritiskt genusperspektiv om hur unga flickor och pojkar beskrivs i vård- och genomförandeplaner. Anna Karlén.