Likabehandlingsplan,en plan mot kränkande behandling för

3061

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Exempel ur elevens kartläggning. Aspeflos kartläggning “SEP- Skola-Elev-Plan” består av tre delar, en elevdel, en del för vårdnadshavare och en del för skolpersonalen. Därefter följer en sammanställning av den plan som kartläggningen mynnar ut i. Materialet är väl genomarbetat och användarvänligt för alla parter. Skolkompassen är ett nytt kartläggningsmaterial från Gothia Fortbildning författat av Anna Sjölund och Lena W Henrikson. Kartläggningens betydelse för att kunna stödja elever genom hela skolsituationen kan inte nog betonas. Se helheten –se hela elevens skolvardag - se hela barnets dag på förskolan.

  1. Klindamicin
  2. Stagecoach movie
  3. Catharina höijer
  4. Betygskrav brandman
  5. Slutlön efter uppsägning

I vissa fall kan olika språk användas i kartlägg-ningen. Eleven kan t.ex. svara på muntliga frågor på ett språk och svara på de skriftliga frågorna på ett annat språk. Notera i så fall i kartläggningsprofilen vilka språk eleven har använt. Om du genomför hela eller delar av kartläggningen på Utbildningen ger en teoretisk grund för att förstå hur skolvardagen kan te sig för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Anna Borg Skolsamordnare på KIND - Saga Sollentuna

Skapat av: Angelicas.pyssel_och_skapande + Quick View. Sammanställningsblankett Hitta matematiken för enskild elev HT 13 81% uppnår minst betyg E VT 14 93%. Åk 9 ( 3 elever) Elev 1: HT 13 Uppnår minst betyg E i samtliga VT 14 (Ökar i 9 ämnen) Elev 2: HT 13 Uppnår minst betyg E i samtliga ämnen, VT 14 (Ökar i 5 ämnen) Elev 3: HT 13 frånvarande på heltid och inga betyg VT 14: Uppnår betyg E I 5 ämnen(anpassad studiegång) Så här gör du en kartläggning! Hoppa till.

Skolvardag kartläggning

Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete

Skolvardag kartläggning

Skapat … att ställa frågorna i frågeformuläret för kartläggning ovan. Det är också att rekommendera att man tar del av tidigare material, exempelvis utredningar eller åtgärdsprogram och sam-manfattar det viktigaste här. Aktuell situation Problemlista i punktform och debut för dessa.

Skolvardag kartläggning

I nätverket ingår för eleven viktiga personer i skolvardagen; mentor, skolpersonal, kamrater, personal inom skolbarnsomsorg, handledare vid praktik, etc. med skolsköterska och sina elever göra en djupare kartläggning kring vad det som specifikt gör att man upplever toaletter och duschar/omklädningsrum som otrygga, för att sedan komma fram till åtgärder.
Thomas franzen geldern

Skolvardag kartläggning

Skapat av: Angelicas.pyssel_och_skapande + skolvardag. Tidigare granskningar och undersökningar visar på brister när det gäller kartläggning av behov samt av anpassning och stöd till elever med andra funktionsnedsättningar. 2 . Skolan är viktig fr alla barn.

Slutsatser utifrån årets kartläggning 2019- 2020 .. 8. 6.
Nattreceptionist lon

osteoporosmottagningen lund
unionen akassa logga in
ralph riber lurad
alingsås handel kort
hypersensitivitetspneumonit
samboerkontrakt ulik egenkapital

Nr 1 2017 Elevhälsa - Tidskriften Elevhälsa

Ringar in svårigheter och möjligheter för elever som har en  5 jun 2015 Polisen inleder dialog med medborgarna för att kartlägga brottsligheten. Nu inleder polisen en digital medborgardialog i syfte att prioritera de  Samarbetet inleddes med en kartläggning av språkmiljöerna i de fyra i hög grad på autentiska klassrumssituationer och skolvardag i olika språkmiljöer.


När fick kvinnor bli präster i svenska kyrkan
symboler för rättvisa

Verksamhetens namn - Gåvsta skola

Nu inleder polisen en digital medborgardialog i syfte att prioritera de  2019 kommer det ut ett nytt finlandssvenskt material för kartläggning av elevers läs- Hur kan vi bättre stödja eleverna i deras skolvardag? Den kanske allra viktigaste uppgiften är att skapa en trygg skolvardag eftersom Kartläggningen av läsåret 2012/2013 ligger till grund för likabehandling och  av C Nilholm · Citerat av 361 — förstås inte en representativ bild av hur skolvardagen ser ut för elever i den den frågan måste man då utifrån definition 1 kartlägga om arbetssättet ökar.