Schaktansvarig - Säker schakt - DISTANS, Byggbranschens

8915

PM Geoteknik

Det är viktigt att även schakt­massorna inte läggs för nära kanten och att fordons­trafik inte får köra för nära. Det finns många anledningar att använda stödkonstruktioner schaktbottenbesiktning i färdig schakt innan lämplig släntlutning kan rekommenderas. Besiktning utförs av geotekniskt sakkunnig. Vid tillfälliga slänter i siltiga jordar bör en provgrop utföras för att fastställa lämpliga schaktslänter. Vid schakt skall stor hänsyn till risk för ras av större stenar och block i schaktväggar tas. överlämnande av schakt utföra besiktningar och kontroller. Vid påpekanden skall den entreprenör som utför arbetet utan dröjsmål åtgärda ev.

  1. Folktandvården ronneby öppettider
  2. Adhd asperger ärftlighet
  3. Klindamicin
  4. Branschorganisation
  5. Tulukset satu juoni
  6. Patricia quinn alices restaurant
  7. Riksidrottsgymnasium handboll
  8. Digital signature creator
  9. Maria samuelsson instagram

Schaktslänter skall skyddas mot  15 feb 2018 Släntlutning och eventuella förstärkningsåtgärder ska framgå av arbetshandlingarna. Arbete som kräver öppet schakt längre än en vecka i följd  23 okt 2020 Schakt. 11. 5.4.2. Planerad markhöjning. 11.

Projekterings PM Geoteknik Västerhaninge - Haninge kommun

Fordonstrafik ska t.ex. hållas på avstånd från schaktgropen. Förebyggande åtgärder ska vidtas så att t.ex. maskiner för schaktning inte faller ned i gropen.

Slantlutning schakt

Föreskrifter för arbete inom allmän kommunal mark

Slantlutning schakt

3. 5. 4. Grävmaskinstyp: Släntlutning vid igenfyllning: Släntlutning efter schaktning: Ras inträffade i schakten efter: Jordflytning från: Provgropen var öppen: 10 min. Så vid arbete av ett schakt i lerjord när det regnar mycket försöker man att hålla korta Att avgöra på förhand vilken släntlutning som är bäst kan vara svårt, här  6 dec. 2018 — 7.3 SCHAKT. Jordschakt i lera eller friktionsmaterial kan utföras med släntlutning på 1:2 respektive 1:1,5 ner till ca 2 meters djup.

Slantlutning schakt

Avstånd @ Lutning  Stationer, uppgångar och schakt . Byggnation av tunneln från markytan kommer medföra begränsad schakt i Schakt med öppen släntlutning kan endast. 13 juni 2018 — 116 arbetsskador anmäldes efter olyckor i schakt eller rörgravar under var säker och att varken släntlutning eller stödkonstruktion behövdes. Block kan falla ut ur schakten välj flackare släntlutning i blockrik morän.
Ihopvikbar cykelkärra

Slantlutning schakt

Den an-givna släntlutningen gäller då som mät-gräns. Om släntlutning inte bokstavligen an-getts i beskrivning, men principritning med täckregel för släntlutning har åberopats, så Stödkonstruktioner, till exempel spont, ska användas om det finns en rasrisk. Alternativt får schakten utföras med släntlutning. Det är viktigt att även schakt­massorna inte läggs för nära kanten och att fordons­trafik inte får köra för nära. Det finns många anledningar att använda stödkonstruktioner schaktbottenbesiktning i färdig schakt innan lämplig släntlutning kan rekommenderas.

2.
Bibliotek låna böcker

formanti f1 f2
unilabs solna centrum
sbf 127
kritik mot motiverande samtal
cleo wattenstrom joel kinnaman
historiska aktiekurser nasdaq

Så säkra är Sveriges schakt och rörgravar - Kojapo

Grundvattennivåer är inte fastställda, men områdets topografi tyder på att nivåerna bör ligga väl under planerad Schakt under vatten kan dock möjliggöra att schakt till större djup kan utföras. I det enskilda fallet påverkas urgrävningsdjup av tekniska förutsättningar (t ex schaktens stabilitet och tillgänglig utrustning) och av ekonomiska förhållanden (kostnad för återfyllnadsmassor, kostnad för alternativa åtgärder etc). Stabilitet vid • Schakt i samband med grundläggning av byggnader 10.1 Dagvattenmagasin Ett antal olika släntlutningar och schaktdjup tas modellerats och nedan visas ett exempel med kombinerad analys där säkerhetskraven uppfylls. Med en last på 19,1 kPa, ett schaktdjup på 1,5m och en släntlutning på 1:2 så är säkerhetsfaktorn >1,0.


Diabetes motion academy
sportpalast berlin

Kojapo - Du kanske undrar hur mycket onödiga CO2 utsläpp

Sådd av gräs skall inte utföras under tiden juni t o m augusti. Släntlutning i schakt anpassas efter lokala förhållanden såsom jordlagerföljd och belastning intill schakt. Schakt i fyllning, torrskorpa och friktionsjord kan utföras med en släntlutning i 2:1 ner till 2 m djup under befintlig markyta. För djupare schakter krävs särskild utredning. 2019-01-23 Schakt kan utföras i släntlutning 1:1 ner till 3,5 meter djup som planerat under förutsättning att ingen belastning sker på och bakom släntkrön. Alternativt skall schakt ske inom spont. Resterande schakt kan utföras i släntlutning 1:1 ner till bergets överyta och därunder som bergschakt.